Reglement

Stillingen i Sommerskak

 

 

 

1

ha

2

hu

3

ly

4

ha

5

hu

6

ly

7

ha

8

hu

9

ly

Sum

Placering

1.

Preben Sørensen

M

23

2

3

17

2

3

7

3

12

10

 

2.

Lars Grønborg

M

5

4

6

2

4

15

2 < 2050

 

3.

Per Skjoldager

M

22

6

4.

Lars D. Sørensen

M

12

5.

Kim Skaanning

M

1

1

2

1

3

2

1

4

1

6.

Thomas Tange Jepsen

M

6

7

7.

Jørgen Aaskov

M

27

9

5

5

4

5

4

5

8

18

8.

Niels Skou

M

2

9.

Kim Fuglsang

M

10

11

9

12

13

12

1

13

31

10.

Christian Dahl

M

20

7

21

11.

Niels Nybo Jakobsen

M

2

3

4

8

14

2

6

9

11

1 < 2050

12.

Carsten B. Friis

M

8

1

3

1

1

2

1

5

4

2

13.

Ivan Sørensen

M

4

10

14.

Maxim Konstantinov

M

28

24

5

15

15

11

46

15.

Niels Bindzus

M

16.

Thomine Stolberg-Rohr

M

7

17.

Tihomier Borounica

M

4

18.

Lars Pedersen

M

3

19.

Farzam Firooznia

1

11

12

11

7

17

7

13

36

5 < 1900

20.

Ernst Bindzus

1

7

10

14

11

10

9

36

4 < 1900

 

21.

Jens Ove Vedel

1

19

6

27

8

14

19

47

 

22.

Arne Dahl

1

24

29

18

32

18

89

23.

Zijad Campara

1

18

16

12

15

10

8

5

11

16

34

3 < 1900

24.

Bjørn Laursen

1

13

25.

Helge Nielsen

1

6

18

17

21

17

23

14

18

54

26.

Peder Madsen

1

3

13

23

27

10

16

12

14

38

6 < 1900

27.

Peter Bøgh Larsen

1

21

5

28

21

75

28.

Christian Iversen

1

31

6

17

16

15

54

 

29.

Lennart Wiig

1

20

 

30.

Torben Phalaris

1

31.

Brian Hamann

1

28

32.

Claus Markussen

1

23

12

33.

Mathias K. Simonsen

1

19

20

19

29

87

 

34.

Michael J. Olesen

1

29

15

8

6

58

35.

Arunn Ananthan

2

28

34

29

21

102

36.

Jonas Nybo Jakobsen

2

8

7

10

4

9

5

11

17

24

1 < 1900

37.

Børge Guldager

2

4

16

13

33

13

13

43

1 < 1700

38.

Carl Mortensen

2

26

21

20

39.

Per Madsen

2

9

21

10

31

18

58

 

40.

Henrik Sørensen

2

15

14

31

18

10

25

57

41.

Christian Matico J.

2

14

21

8

9

22

11

8

8

33

2 < 1900

42.

John Jessen

2

12

24

11

35

24

14

25

20

57

3 < 1700

43.

Erik Pontoppidan

2

23

7

25

3

17

22

49

2 < 1700

44.

Rene Lorentzen

2

14

13

45.

Lasse Nielsen

2

19

46.

Karsten Meyer

2

16

47.

Per Rømhild

3

32

26

37

30

28

24

108

3 < 1300

48.

Frank P. Nielsen

3

20

20

19

 

49.

Hans Skov

3

17

32

27

 

50.

Torben Simonsen

3

29

27

30

25

111

51.

Thomas Ammons

3

30

20

36

30

25

29

101

2 < 1300

52.

Bent-Erik Jensen

3

33

32

20

39

124

53.

Daniel Faghtmann

3

54.

Keld Pedersen

3

25

38

55.

Ninna Nielsen

3

56.

Asbjørn Sørensen

3

15

57.

Rune Sørensen

3

16

58.

Christoffer L. Nielsen

3

59.

Frederik L. Nielsen

3

60.

Rasmus Ole Hansen

3

31

61.

Christian Pinderup

3

30

23

62.

Knud Kristensen

3

22

25

15

26

25

9

20

23

66

1 < 1500

63.

Thomas Hansen

3

16

15

16

22

25

69

64.

Frederik B. Schweizer

3

19

16

19

65.

Olga Yushko

3

17

66.

Muhammed Radic

3

18

24

22

27

91

1 < 1300

67.

Poul Jacobsen

3

23

68.

Torben Christiansen

3

28

69.

Christian Sørensen

3

26