Reglement

Stilling

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sum

Placering

Jørgen Aaskov

M

11

2

2

4

2

5

4

 

 

5

3

4

13

1<2050

 

Kim Fuglsang

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preben Sørensen

M

3

4

3

7

3

3

7

3

3

4

2

1

 

 

Tihomir Borovnica

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomine Stolberg-Rohr

M

4

5

1

 

 

 

 

 

 

 

Kim Skaanning

M

 

3

 

 

 

 

 

6

1

Per Skjoldager

M

 

 

6

 

 

 

2

 

2

2

 

3

 

 

Farzam Firooznia

M

 

 

 

1

 

1

3

 

7

7

 2

Carsten Bank Friis

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijad Campara

M

12

 

9

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernst Bindzus

M

6

 

10

 

7

4

6

2

7

12

 

5

 

 

Niels Skou

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias K. Simonsen

M

 

 

4

2

8

2

 

 

6

 

 

 

 

Ivan Sørensen

M

                 

8

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Pontoppidan

1

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Maxim Konstantinov

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torben Phalaris

1

6

10

8

10

6

 

 

 

 

 

 

Helge Nielsen

1

 9

9

7

 

11

 

9

 

 

6

 

 

 

 

Simon Sørensen

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arunn Ananthan

1

2

5

5

4

6

3

 

 

6

4

9

 18

1<1900

 

Christian M. Jepsen

1

10

3

1

10 

4

 

 

 

 

19

2<1900

 

Ole G. Pedersen

1

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

             

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Peter Bøgh Larsen

2

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrew Velarde

2

16

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Torben Simonsen

2

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

René Lorentzen

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eldis Mahmutovic

2

8

 

9

8

 

 

 

 

 

 

13

 

 

Søren Grymer-Hansen

2

12

 

 

6

 

 

6

8

10

7

12

 

 

Henrik Sørensen

2

15

7

12

 

 

10

8

5

4

11

8

11

32

2<1700

Per Madsen

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Mortensen

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Erik Hansen

2

5

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesper Thomsen

2

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rømhild

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

10

 

 

 

Lars Møller

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristian Søholm

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henning Schmidt

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Aaskov

3

 

 

 

 

10

 

11

 

 

 

 

 

 

 

Michael L.Christensen

3

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitus Bondo Medhus

3

 

8

 

5

9

5

 

 

9

5

5

28

1<1700 

Jesper Bondo Medhus

3

 

12

 

13

 

14

 

 

13

9

14

61

1<1500

 

Thomas Meldgaard

3

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Madsen

3

 

 

 

 

 

13