Queen's IndianE15

Skakklubben Mikkeli
Skakklubben Evans

Email-parti
2002


1. d4 Sf6 2. c4 e6 Vi var inden partiet enige om, at vi skulle spille agressivt og gevinstsøgende. Her er der selvfølgelig mulighed for at spille Budapestergambit eller den noget mere agressive Farajowitsch gambit, (som i parentes bemærket nok ikke er et klogt valg i et korrespondance parti af den her slags, hvor modstanderen har al den tid i verden der er nødvendig for at undersøge forhåndenværende teori). Vi blev derfor ret hurtigt enige om at spille 2.-,e6, som er et meget fleksibelt træk. 3. Sf3 b6 Dette træk som ikke er helt så almindeligt på stormesterniveau var vi ligeledes ret hurtigt enige om at spille. Vi talte allerede her om at fortsætte med at udvikle den hvidfeltede Løber via a6, som er en ide Nimzowitsch engang har fået. Allerede Tartakower var overbevist om at den ikke kunne hamle op med sin modpart på g2, hvis den skulle stå på b7. 4. g3 La6 5. b3 Her blev partiet afbrudt for første gang. Den principielle fortsættelse er her 5.Da4, og vi talte her om at Hvid var 'mærkeligt passiv'. Det træk som Hvid vælger er selvfølgelig et solidt træk, som konsoliderer stillingen, men hvis man vil vinde den her slags partier er man imidlertid nødt til at 'spille til'. Som Hvid skal man derfor forsøge at fastholde sin åbningsfordel. 5... d5 6. cxd5 Igen et noget passivt træk. Vi havde forventet 6. Lg2 dxc4 7. Se5 Lb4+ 8. Kf1 Sfd7! 9. Lxa8 Sxe5 Vi har nu en lidt skæv stilling, som er vanskelig at bedømme, og vanskelig at spille. Vi mener at Sort har rigelig kompensation for kvaliteten, og en gennemgang af vores parti database viste os at denne stilling kun optræder sporadisk (kun 8 partier), og at Hvid på stormesterniveau 'undviger' denne skarpe fortsættelse. 6... exd5 7. Lg2 Ld6 Ogsa varianten 7... Lb4+ 8. Ld2 Le7 ses spillet, idet Sortspilleren hævder at den Hvide Løber pa d2 står dårligt, og at Hvid dermed har tabt et tempo når den engang skal hen på det 'rigtige' felt. 8. O-O O-O 9. Sc3 Te8 Og hermed blev partiet afbrudt for anden gang. Vores vurdering var at Sort allerede har opnået 'mindst lige spil'. Hvid har en svaghed pa c3, fordi han 'spildte trækket' b2-b3, og han har derfor ikke længere fordel af 'fortrækket'. 10. a3 Dette var en overraskelse. Hvid må imidlertid have vurderet, at feltet c3 var så svagt, at man ville forhindre Løberen i at gå til b4. Som man vil se i fortsættelsen, kan man imidlertid i nogle varianter spille b3-b4 a' tempo. 10... Sbd7 Vi havde diskuteret manøvren 10... Lb7 - Sa6 -c5 --Sc7 - Se6, men Aaskov havde overbevist os om at Springeren akkurat ligesågodt kan komme til e6 vi d7-f8-e6 11. Sh4 c5 Det blev naturligvis overvejet om bonden kun skulle til c6, men vi valgte dette træk primært pga at det var mere agressivt end c7-c6. 12. Sf5 Lf8 Skal løberen nu til f8 eller til c7? Foreløbigt er c5 godt nok understøttet, men med placeringen pa f8, kan man forestille sig at slå igen b6xc5 og dermed hæmme bonden pa b3, ligesom man kan forestille sig at Hvid må bruge endnu et træk på at sikre a3. Endelig er der nogle defensive perspektiver (dækker på g7) som alt i alt fik os til at vælge dette træk. 13. Te1 Her blev partiet afbrud for 3. gang. Vi var overbevist om at Sort har mindst lige spil, og vi var selvfølgelig optimistiske på vegne af den Sorte stilling der strutter af sundhed og dynamik. Hvad skal Sort mon spille for at fastholde initiativet? Sort har ialt 4 (inkl. teksttrækket) såkaldte 'kandidattræk' - altså træk der skal overvejes. Disse er: 13... Se4!! Kandidattræk nr. 1: 13... Lb7 Hvid har nu en 6-7 rimelig gode træk til sin rådighed og kan have analyseret en af dem langt frem. Den jeg umiddelbart er mest bange for er Lf4, men vi kan godt holde balancen. 14. Lf4 cxd4 (14... Lc6 15. Sd6 Te6 16. Sf5 Te8 Hvid har initiativet og bestemmer hvornår han er klar til at slå på c5. Hvis det sorte tårn stadig står på e6 kan vi ikke så godt slå igen med løberen, da der så følger Sd4 og løberparret ryger.) (14... Se4 15. Sxe4 dxe4 16. Sd6 Lxd6 17. Lxd6 Df6 18. dxc5 e3) (14... Se4 15. Sb5) 15. Sb5 Se5 Der truer også en gaffel pa c7. Hvid har nu mange gode træk til sin rådighed, og vi kan ikke jage springeren på f5. Det er Hvid der bestemmer hvordan spillet skal udvikle sig.(15... d3?! 16. Sbd6 Lxd6 17. Sxd6 dxe2 18. Dd2 La6 19. Sxe8 Dxe8 20. Lf3 Sc5 21. Lxe2 Sxb3? 22. Lxa6) 16. Sbxd4 Se4= Kandidattræk nr. 2: 13... cxd4 Dette træk duer ganske enkelt ikke! 14. Sxd5 Sxd5 15. Lxd5 Tc8 16. Dxd4 Se5 17. Lb2 Dg5 18. De4 Sd3 19. Lxf7+ Kxf7 20. Dd5+ Kg6 21. Sh4+ Kh6 22. Dxg5+ Kxg5 23. exd3 Lxd3 24. Sf3+ Kandidattræk nr. 3: 13... Tc8 I denne variant kommer vi hele tiden af med løberparret og får en isoleret bonde pa d4. Vi kan nok holde balancen men vi har ingen gevinstchancer efter vores mening. 14. Sxd5 Sxd5 15. Lxd5 Df6 (15... Sf6 16. Lf3 g6 17. Sh6+ Lxh6 18. Lxh6 cxd4= Med en lidt kedelig stilling synes jeg set fra sorts side.) 16. e4 g6 17. Sh6+ Lxh6 18. Lxh6 cxd4= 19. f4 d3 20. e5 De7 21. b4 Sc5 tværtimod synes jeg det ser livsfarligt ud. 14. Sxe4 Det er klart der ligger en masse analyser til grund for dette bondeoffer der fremkommer med dette træk. Stillingen er yderst kompliceret: 14. Sxd5 Sdf6 15. Sxf6+ (15. Lxe4 Det er vistnok nødvendigt at afgive Løberparret, hvis Hvid på nogen måde skal gøre sig håb om at hævde bonden. 15... Sxe4 16. dxc5 Te5 17. Sde3 (17. Sfe3 Giver sort et mægtigt angreb. 17... Lxc5 18. Sb4 Df6 19. Sg4 Lxf2+ 20. Kg2 Df5 21. Sxe5 Lxe1 22. Dxe1 Dxe5 23. Lf4) 17... Dxd1 18. Txd1 Sc3 19. Lb2 Sxd1 20. Lxe5 Sxe3 21. Sxe3 Lxc5 22. b4 Lxe3 23. fxe3= med en sikker remis) 15... Dxf6 16. Lxe4 Txe4 17. f3 Lxe2 18. Txe2 Txe2 19. Dxe2 Dxf5 14... dxe4 15. Lf4 15. dxc5 Df6 16. c6 Sb8 17. Sd4 Sxc6 18. Lb2 Tad8 19. Sxc6 Dxc6 20. Dc1 De6 21. b4 e3 22. Dxe3 Dxe3 23. fxe3 Txe3 15... Df6 16. Lh3 Denne stilling havde vi haft pa brættet (altså forudset) - længe, og Sort må nu slå til for at beholde initiativet, så derfor: 16... g5 17. Le3 17. Lc1 h5 18. g4 cxd4 19. Dxd4 Dxd4 20. Sxd4 Lg7 21. Lb2 Sc5 Og Sort står lidt bedre. 17... Tad8 Afbrudt for 4. gang. Et meget fleksibelt og solidt træk, der gav os mulighed for at afslutte dagens trækserie, således at Hvids næste træk nærmest er givet på forhånd, og Sort har mulighed for at få stillingen vurderet hjemme på værkstedet. Min vurdering er her, at Sort står en smule bedre. 18. Dc1 h6 19. g4 Et noget overraskende træk, som vi længe troede gav Sort 'næsten' afgørende fordel. Springeren pa f5 som længe har været irriterede for Sort er ved at blive en belastning for Hvid. Han forsøger derfor at skaffe plads på g3, men det når den aldrig. 19... Lc8 20. Td1 Sb8 Nu står alle de Sorte officerer i deres udgangsstilling igen !! 21. dxc5 Og hermed afbrudt for 5. gang. 21... Txd1+!! En principiel fortsættelse. I en række varianter spiller hvid Lg2 og Dc2 og derfor er det en fordel at det sorte Tårn - i øjeblikket - dækker bonden pa d5 således at omtalte manøvre ikke giver Hvid et tempo. 22. Dxd1 Lxf5 23. Ld4 Det svar tyggede Finland på i 45 minutter på trods af at det var deres første træk den aften. Finnerne har muligvis overvejet 23. cxb6 Le6 (23... Lg6 som vi først troede var klart det bedste, men det kan føre til en katastrofe for Sort. Det er iøvrigt eet af partiets klare eksempler på at computeren ikke kan regne langt nok til at kunne vælge det bedste træk. 24. bxa7 Sc6 25. Tc1 Td8?? 26. Dxd8 Dxd8 27. Txc6 og Hvid vinder, idet han spiller Tc6-b6-b8.) 24. bxa7 Sd7 25. Tb1 De5 og Sort bør vel vinde, men det er mildest talt noget uklart. 23... De7 24. gxf5 24. cxb6 duer ikke mere pga. 24... Sc6 24... bxc5 Afbrudt for 6. gang. Og her troede jeg på klar fordel - igen - til Sort, men det er ikke så enkelt, fordi Hvid kan etablere et farligt modangreb. Der er dog en dejlig fælde som Hvid kunne plumpe i hvis han spiller løberen til b2 i håb om at kunne etablere dronningen pa c3. 25. Lc3 Afbrudt for 7. gang. Det var vrøvl med teknikken der gjorde at vi kun fik dette ene træk. Det er vigtigt at Løberen dækker d2. 25. Lb2 e3 26. f4 Td8 27. Dc2 Sc6 28. f6 Dc7 29. De4 (29. fxg5 Td2) 29... Dxf4!! En forceret gevinst 30. Dxc6 Df2+ 31. Kh1 Dxe2 32. Dg2 Td1+ 33. Txd1 Dxd1+ 34. Dg1 Dxb3 35. La1 e2 36. Lg2 c4 37. De1 Dd1 38. Lc3 g4 39. Lc6 Lxa3 40. Kg1 Lc5+ 41. Kg2 Ld4 25... e3 Den Hvide Dame må ikke komme til h5! 26. f4 Td8 Spilleligt er også 26... Sc6 27. f6 De4!! 28. Lg2 Dxf4 29. Lxc6 Ld6 30. Dxd6 Dxd6 31. Lxe8 De6 32. La4 Dg4+ 27. Dc2 Sc6 28. f6 Dd6 29. fxg5 Sd4 Og her blev partiet igen afbrudt - for 8. gang. Et godt sted, idet Hvids næste træk er så godt som tvungent, og vores finske venner derfor ikke har fordel af at 'trække hemmeligt træk'. 30. Lxd4 Dxd4 31. Tf1 Td5 Her har vi - igen -et klart eksempel på at computeren ikke altid har ret. Varianterne er simpelthen længere end computerens horisont, og den ville have vandret direkte ind i en forceret tabsvariant (g5xh6). Finnerne spiller bedre end vores computer og havde derfor set længere. 32. Lf5 32. gxh6 Tg5+ 33. Kh1 Ld6 34. Tf5 Da1+ 35. Lf1 Tg4 36. Dd3 Lf4 37. h7+ Kh8 38. Dd8+ Kxh7 39. Th5+ Vi havde regnet med: 32. Tf5 hxg5 33. Lg2 Te5 34. Txe5 Dxe5 35. De4 Ld6 med klar remis. 32... Ld6 33. Dc4 hxg5 34. Da6 Afbrudt for 9. gang. Trækket er et klart indicium på at finnerne spiller pa gevinst. Det er overraskende, idet vi som sagt mener at det er os der spiller på gevinst (altså står en smule bedre). Det giver straks nye perspektiver !! 34. Dxd4 cxd4 35. b4 a5 Og sort kan file løs pa stillingen i laaang tid og nok vinde ?! 34... Lc7 I forhold til de to alternative træk (I. Dh4 og II Le5) bemærker vi følgende: I varianten I ser vi at Hvid let spiller sin Dronning til g3 og konsoliderer sin stilling. Han kan nu sidde og lure pa at a-bonden skal blive stærk. I varianten II ser vi at alle Hvids officerer har indtaget en aktiv stilling hvorimod den Sorte Løber på f8 er passiv. Hvid står derfor bedre !! Med teksttrækket får vi en aktiv løber på d8 der samtidig med at den forsvarer 8. rakke er med til at angribe Hvids stærke/svage bonde pa f6. Det fristende 34... Lf4?? gendrives effektivt med 35. Db7 Td8 36. Lh7+ Kf8 34... Dh4 35. Dc8+ Lf8 36. Kh1 Td4 (36... Td2 37. Lg4 Td6 38. Df5) 37. De8 Tf4 38. Td1 Dh6 39. De5 Tf2 40. Tg1 Kh8 41. Ld3 34... Le5 35. Dxa7 Lxf6 36. Db8+ Kg7 (36... Td8 37. Dg3 De5) 37. Dg3 Td8 35. Dc8+ Ld8 36. Ld3 Td6 37. Lc2 En overraskelse, idet Hvid kan afvikle til et holdbart slutspil ved 37. Dh3. 37. Dh3 Lxf6 (37... Txf6 38. Td1 Dh4 39. Dxh4 gxh4 40. Lc4 La5 41. Td7 h3 42. Txa7 Ld2 43. Ta8+ Kg7 44. Ld3 Og Sort kan ikke komme videre, men holder til gengæld let partiet pga de to fremskudte sorte bonder. f.eks 44... Tf2 Og sort skakker på f og g-linien og spiller Tårnet til f2 og truer mat, hvis Kongen går ind i hjørnet.) 38. Dh6 Fører til remis ved evig skak. 38... Dg4+ 39. Kh1 Txd3 40. Dxf6 (På 40. exd3 vinder Sort 40... Lc3 41. Dc6 De6 42. Dxc5 e2 43. Dxg5+ Dg6) 40... De4+ 41. Kg1 Dg4+ 42. Kh1 37... Kf8 Og partiet afbrudt for 10. gang. 38. h3 giver et hul på g3, som imidlertid ikke let lader sig udnytte. 38. Tf5? Dg4+ 39. Kf1 Dh5 40. Dxc5 Dxh2 41. Dxe3 Tc6 42. De4 Dh3+ 43. Kf2 Lb6+ 44. Ke1 Dc3+ 45. Kf1 Da1+ 46. Lb1 Txf6 47. Kg2 Txf5 48. Dxf5 Dxa3 49. Dxg5 Dxb3 og Sort skal vel vinde i løbet af et par års yderligere indsats. 38... Dc3 39. Db8 De5 40. Kg2 Dd5+ 41. Kg1 De5 42. Kg2 Og partiet afbrudt for 11. og sidste gang. Sort der står en anelse bedre, kan ikke komme videre. Hvid afvikler i en række varianter til et uligefarvet Løberslutspil der er håbløst at forsøge at vinde. Vi besluttede derfor at 'foreslå' remis..... 1/2-1/2 [Skjoldager P.]