Skakklubben Evans

BESTYRELSE
Formand Preben Sørensen Tlf. 75 89 06 09 formand@skakklubbenevans.dk
Kasserer Torben Simonsen Tlf. 30 54 13 19 kasserer@skakklubbenevans.dk
Sekretær John Jessen Tlf. 60 20 75 50 sekretaer@skakklubbenevans.dk
Juniorleder Maxim Konstantinov Tlf. 42 99 86 62 juniorleder@skakklubbenevans.dk
Webmaster Peter Bøgh Larsen Tlf. 40 85 84 90 webmaster@skakklubbenevans.dk