Divisionskampstatistik for Skakklubben Evans efter 55 sæsoner
Antal Antal Heraf kampe Heraf point Heraf kampe Heraf point Score i
Navn kampe point på 2. holdet på 2. holdet på 3. holdet på 3. holdet procent
1 Peder Madsen 331 187,5 21 10,5 2 0,0 56,6
2 Jørgen Aaskov 330 175,0 36 18,5 53,0
3 Gunnar Nielsen 223 119,5 53,6
4 Preben Sørensen 210 112,5 4 2,5 53,6
5 Christian Dahl 164 90,5 35 16,5 55,2
6 Ole Lauridsen 161 88,5 16 12,0 55,0
7 Bjørn Laursen 153 75,5 47 21,5 5 1,0 49,3
8 Hans Novrup 94 43,5 48 22,0 1 0,0 46,3
9 Leif Berg 92 49,0 53,3
10 Per Skjoldager 86 51,0 5 3,5 59,3
11 Knud Lysdal 78 43,5 4 1,5 55,8
12 Erik Pedersen 77 38,0 15 4,0 49,4
13 Max E. Hansen 75 33,5 51 24,5 15 5,5 44,7
14 Ole Nørregård Hansen 72 39,0 54,2
15 Ivan Sørensen 67 34,0 50,7
16 Kim Fuglsang 67 31,5 29 14,0 47,0
17 Henrik Svane 65 37,0 5 4,0 56,9
18 Vagn Kyhl 62 32,0 19 13,5 51,6
19 Georg Ørsted 60 31,0 4 1,0 51,7
20 Chr. M. Hansen 58 31,5 54,3
21 Niels Bindzus 56 30,5 54,5
22 Lars D. Sørensen 55 28,0 18 8,0 50,9
23 Kim Skaanning-Pedersen 54 28,5 52,8
24 Frank B. Kristensen 49 22,0 38 16,5 7 3,5 44,9
25 Hans Pitters 45 28,0 62,2
26 Niels Skou 43 22,0 3 1,0 51,2
27 Ernst Bindzus 42 21,5 6 4,5 4 0,5 51,2
28 Maxim Konstantinov 41 21,5 41 21,5 52,4
29 Zijad Campara 40 16,5 11 4,0 7 2,0 41,3
30 Helge Nielsen 39 18,5 28 13,5 47,4
31 Niels Kr. Sørensen 38 21,0 31 17,5 55,3
32 Lars Pedersen 38 19,5 4 1,5 51,3
33 Tihomir Borovnica 34 25,0 73,5
34 Thomas Nielsen 33 14,5 3 1,0 43,9
35 Jens Albæk 30 15,5 9 5,0 51,7
36 Jens Ove Vedel 30 13,5 28 12,0 1 0,5 45,0
37 Pouelsten Holm Grabow 29 14,5 50,0
38 Jens Otto Pedersen 27 14,5 53,7
39 Peter Gallmayer 26 17,0 65,4
40 Søren Rix 26 15,0 57,7
41 Farzam Firooznia 25 16,5 4 4,0 8 5,5 66,0
42 Thomas Tange Jepsen 25 14,0 6 3,0 56,0
43 Erik Sundien 25 14,0 18 10,0 56,0
44 Alfred Buhl Jensen 23 12,0 52,2
45 Jørn Lindved Sørensen 23 12,0 19 11,0 4 1,0 52,2
46 Thomas Hansen 22 10,0 45,5
47 Mikael Skjoldager 21 14,0 5 4,0 66,7
48 Alfred Kyhl 21 7,5 18 6,5 35,7
49 Michael Jacob Olesen 21 7,0 14 5,5 7 1,5 33,3
50 Frits Batz 20 12,0 60,0
51 Torben P. Pedersen 20 11,0 15 7,5 55,0
52 Peter Øgård Madsen 20 11,0 17 10,0 55,0
53 Christian Iversen 19 12,0 12 9,0 63,2
54 Thomine Stolberg-Rohr 15 6,0 8 3,0 3 0,5 40,0
55 Erik Pontoppidan 15 4,5 11 3,0 2 1,0 30,0
56 Heine Svane 14 9,0 14 9,0 64,3
57 Carsten Bank Friis 14 8,0 57,1
58 Børge Guldager 14 6,5 14 6,5 46,4
59 Torben Steffensen 14 2,5 17,9
60 Johnni Veng 13 9,0 69,2
61 Leif Søgaard Kristensen 13 8,0 61,5
62 Mathias K. Simonsen 13 5,5 1 0,5 10 3,0 42,3
63 Chr. Christensen 13 3,0 5 1,0 23,1
64 Simon S. Nielsen 12 7,0 58,3
65 Ejner Buhl Jensen 12 6,5 54,2
66 Kristian Madsen 12 6,0 7 4,5 5 1,5 50,0
67 Torben Larsen 12 5,0 2 0,5 41,7
68 Bjarke Hautop Kristensen 11 6,5 6 4,0 59,1
69 Tonny Christiansen 11 6,0 54,5
70 David Rasmussen 11 1,5 6 0,5 5 1,0 13,6
71 Helge Poulsen 10 7,5 5 4,0 5 3,5 75,0
72 Richard Andersen 10 4,5 3 1,5 45,0
73 Karim Mansour 9 4,0 44,4
74 Margarita Baliuniene 9 4,0 2 0,0 7 4,0 44,4
75 Anders Andersen 8 3,5 8 3,5 43,8
76 Gert Møller Pedersen 7 3,5 7 3,5 50,0
77 Jack Thostrup 7 3,5 7 3,5 50,0
78 Jan Møller Iversen 7 3,5 7 3,5 50,0
79 Niels Nybo Jakobsen 7 2,5 35,7
80 Per Madsen 7 2,5 7 2,5 35,7
81 Niels Jørgen Fries Nielsen 7 2,0 28,6
82 Hans Kelstrup 6 4,5 75,0
83 Christian Matico Jepsen 6 3,0 5 2,0 1 1,0 50,0
84 Morten Dam Mortensen 6 2,5 2 1,5 41,7
85 Richard Pedersen 6 2,0 6 2,0 33,3
86 Lars Grønborg Bjerre 5 3,0 5 3,0 60,0
87 Robert Schütz 5 2,0 40,0
88 Henrik Lund 5 1,5 4 1,0 30,0
89 Peter Bøgh Larsen 5 1,0 1 0,0 4 1,0 20,0
90 Jesper Madsen 4 2,0 4 2,0 50,0
91 N. P. Andersen 4 0,0 0,0
92 Anders Vælds 3 2,0 66,7
93 Karsten Foli 3 2,0 66,7
94 Ernst Jessen 3 1,5 50,0
95 Henning Kaltoft 3 1,0 2 1,0 33,3
96 Poul Møller 3 1,0 3 1,0 33,3
97 Jørn Sørensen 3 1,0 3 1,0 33,3
98 Lars Erik Alsted 2 1,5 75,0
99 John Jessen 2 1,0 2 1,0 50,0
100 Henning Kristensen 2 0,5 25,0
101 Karsten Kierkegaard Olsen 1 1,0 1 1,0 100,0
102 Linda Burlan 1 0,0 0,0
103 Kurt Sørensen 1 0,0 0,0
104 Poul Kaltoft 1 0,0 0,0
105 Leo Novrup 1 0,0 1 0,0 0,0
106 Arne Dahl 1 0,0 1 0,0 0,0
107 Eldis Mahmutovic 1 0,0 1 0,0 0,0
108 Carl H. Mortensen 1 0,0 1 0,0 0,0
3976 2079,0 832 410,0 120,0 44,5 52,3
Evans 1:
I den første divisionsturnering spilledes kun 5 runder, og et af holdene i 3. division, gr. 4, Kolding
Skakklub, udgik efter 3 kampe.
Evans vandt 6-2 over Kolding. Resultatet blev slettet i sluttabellen, men er medregnet i denne
statistik.
Efter omkamp med Aars Skakklub sikrede Evans 1 sig en plads i 2. division i 22. divisionsturnering. 
Efter omkamp med Skakklubben Frem sikrede Evans 1 sig en plads i 2. division i 33. divisionsturne-
ring.
Omkampene er medregnet i statistikken.
I 50. divisionsturnering tildeltes Evans 1 et ekstra ½ point pga. modstanders brug af ulovlig spiller.
Dette ½ point er ikke medregnet i statistikken.
54 gange har Evans 1 deltaget i divisionsturneringen.
I sæsonen 2007/08 spillede Evans 1 i M-rækken.
Evans 2:
I 9. divisionsturnering spillede Evans 2 kun 6 kampe, idet Assens Skakklub udgik inden mødet med
Evans.
15 gange har Evans 2 deltaget i divisionsturneringen. 
Evans 3:
Efter omkamp med SK 1968 4 sikrede Evans 3 sig en plads i 2. division i 53. divisionsturnering. 
Omkampen er medregnet i statistikken.
2 gange har Evans 3 deltaget i divisionsturneringen.